• Rozstrzygnięcie konkursu "Zrównoważone rolnictwo"

      25.02.2024

      7 lutego podczas Konferencji Ochrony Roślin 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs "Zrównoważone rolnictwo". Celem konkursu było przygotowanie projektu graficznego w postaci logo - znaku graficznego składającego się z sygnetu oraz logotypu, wraz z opisanym uzasadnieniem. Tematyka konkursu nawiązywała do najważniejszych wyzwań w produkcji roślinnej (ochrona roślin, nawożenie, produkcja ekologiczna) prowadzących do produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności. Patrycja Witkowska, uczennica klasy IV Technikum Weterynarii, pod opieką pani Iwony Steckiewicz wykonała projekt w wersji papierowej, który cechowała czytelność, oryginalność i prostota. Wśród zwycięskich prac, znalazła się praca Patrycji, która zajęła II miejsce i otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe.

      Wielkie gratulacje !

       

       

       

       

       

       

     • Pożegnanie starego Samorządu

      25.02.2024

      W dniu 8 lutego 2024 roku nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego uroczyście pożegnał przewodniczącą poprzedniego Zarządu Agatę Małkińską i zastępcę Paulinę Szulc.

      Dziewczętom podziękowano za niezwykłe zaangażowanie i owocną współpracę z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, dodatkowo za aktywną pracę na rzecz społeczności szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu w latach 2022, 2023.

      Życzymy, by na dalszym etapie życia doceniono także Waszą odpowiedzialność, pracowitość i kreatywność.

       

       

       

       

       

       

     • Stypendystki

      25.02.2024

      Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego otrzymały stypendia: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Rady Ministrów, Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza, Talenty Kujaw i Pomorza.

      Laureatką dwóch stypendiów jest Izabela Pietrkiewicz, uczennica IV klasy technikum architektury krajobrazu. Uczennica otrzymuje stypendium Prezesa rady Ministrów i Stypendium Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Izę do osiągania wyników mobilizuje chęć ciągłego rozwoju, w czym pomagają jej rodzice i nauczyciele. „Są wsparciem w osiąganiu założonych celów. Największą satysfakcję czuję na koniec roku szkolnego, kiedy widzę jak ciężka praca owocuje wynikami. Wielką pasją Izy są podróże i gra w piłkę siatkową. W przyszłości chciałaby studiować i zwiedzać świat.

      Patrycja Witkowska uczy się w klasie IV technikum weterynarii. Otrzymuje stypendium Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Talenty Kujaw i Pomorza. Do osiągania wysokich wyników Patrycję mobilizują efekty nauki. „Nie tylko dobre oceny sprawiają radość, ale także nagrodą jest właśnie stypendium oraz świadectwo z wyróżnieniem.” Uczennica podkreśla rolę nauczycieli w nauce: „ Nauczyciele bardzo pomagają. W razie jakichkolwiek trudności, starają się dokładnie wyjaśnić. Moja wychowawczyni dodatkowo zachęca do udziału w konkursach i zdobywania dobrych ocen, co jest bardzo istotne w ubieganiu się o stypendium. Wspiera i pomaga, gdy pojawia się problem”. Patrycja maksymalnie wykorzystuje czas w szkole, prowadzi notatki i skupia się na lekcjach. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem weterynarii i założyć hodowlę kotów rasowych.

      Stypendium Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza otrzymuje Oliwia Kostrzewska, uczennica klasy IV technikum weterynarii. Oliwia lubi się uczyć, a oceny i wysokie osiągnięcia motywują ją do jeszcze większej pracy. „ Stypendium mobilizuje mnie do dalszej pracy. Moje plany koncertują się na zdaniu matury. Bardzo chciałabym studiować weterynarię, muszę skupić się na jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu maturalnego.”

      Stypendium Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza otrzymuje Agata Małkińska, uczennica V klasy technikum inżynierii środowiska i melioracji. Oprócz świetnych wyników w nauce, Agata jest osobą zaangażowaną w życie szkoły z ramienia samorządu uczniowskiego. Warto podkreślić, że stypendium otrzymuje od drugiej klasy szkoły średniej. Jej najbliższe plany to osiągnięcie wyniku na maturze, który umożliwi jej dostanie się na wymarzone studia.

       

       

       

       

       

       

     • Akcja "Bezpieczne ferie"

      25.02.2024

      W dniu 2 lutego uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele grupy wojskowej brali udział w akcji „Bezpieczne ferie”. Wydarzenie zorganizowano dla wszystkich uczniów szkół z powiatu rypińskiego. Celem spotkania była edukacja na rzecz ochrony zdrowia. W ramach bezpiecznych ferii uczniowie mogli obejrzeć pokazy ratownictwa wodnego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu z udziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lipnie. Dodatkowo mogli zwiedzić punkty informacyjno-promocyjne Powiatowej Stacji Sanitarni - Epidemiologicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

       

       

     • Inauguracja konkursu E-wim

      25.02.2024

      31 stycznia reprezentacja Naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili Politechnikę Bydgoską na inauguracji konkursu e-Wim zaprojektuj i wybuduj z nami pojazd elektryczny. Uczniowie odebrali niezbędne komponenty do budowy pojazdu a finał konkursu odbędzie się 11 czerwca na campusie Politechniki Bydgoskiej. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!

       

       

       

       

       

       

     • Spotkanie z Księdzem Raperem

      30.01.2024

       

      Dnia 29 stycznia gościliśmy w naszej szkole ks. Tomasza Gerka, który jest raperem. Podczas koncertu opowiedział nam o swojej wierze, historii swojego powołania oraz podzielił się swoimi przemyśleniami dot. życia człowieka, jego ułomności i słabości, wskazał drogę do bycia lepszym człowiekiem. Wszystko to ks. Tomasz wykonał w piosenkach w stylu rap. Za to spotkanie serdecznie dziękujemy.

       

       

       

       

       

       

     • Komunikat

      24.01.2024

       

      Listy uczniów zakwalifikowanych do przedsięwzięcia "Rozwijamy kompetencje kluczowe z programem Erasmus +" oraz na zagraniczne praktyki w Grecji zostały umieszczone w zakładce FERS.

      Wszystkim zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

       

       

     • Konkurs na najlepszy biznesplan

      17.01.2024

      Uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy i upominki za udział w konkursie na najlepszy biznesplan, którego Organizatorem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Jeszcze w ubiegłym roku grupa naszej młodzieży: Maciej Bęcki, Dominika Bieńkowska, Adrian Toczek, Laura Toczek, Szymon Witkowski, Paulina Żulewska wzięła udział w konkursie pt. "Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo". Celem konkursu było zachęcenie uczniów do podejmowania w swoim rodzinnym gospodarstwie inicjatyw na rzecz jego rozwoju, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenie presji środowiskowej przez produkcję rolniczą. Konkurs skierowany był do uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział młodzieży w konkursie poprzedzony był dwudniowym szkoleniem we Włocławku.

       

       

       

       

       

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych