• Nowy sprzęt

      29.11.2023

      Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt, który będzie wykorzystywany przez uczniów na zajęciach w technikum architektury krajobrazu. Szkoła zakupiła: elektryczną kosiarkę do trawy, samojezdną kosiarkę do pielęgnacji trawników oraz świder glebowy, za łączną kwotę 50 tysięcy złotych. Nasi uczniowie zasługują na najlepsze

       

       

       

       

       

       

     • Nowe wyposażenie szkoły

      29.11.2023

      W dniu 27 listopada 2023 roku nasza baza dydaktyczna została wzbogacona o nowy opryskiwacz ciągnikowy, który będzie służył na zajęciach praktycznych na kierunkach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Opryskiwacz jest wyposażony w złącze ISOBUS, co pozwoli naszym uczniom na poszerzenie wiedzy w temacie agrotronicznym. Koszt maszyny z oprzyrządowaniem wyniósł 107 100 złotych. Cieszymy się że nasi uczniowie mogą korzystać na zajęciach z najlepszej jakości sprzętu!

       

       

       

       

       

       

     • Zajęcia w terenie

      29.11.2023

      Na zajęciach pracowni organizacji w inżynierii środowiska uczniowie klasy 3 ATB wraz z nauczycielem Tomaszem Bonieckim wyznaczali 4 punkty pod stoły do szachów i Ping - Ponga na wyznaczonym przez geodetę terenie strefy rekreacyjnej, która będzie usytuowana obok sali gimnastycznej. Czekamy tylko na efekt końcowy już na wiosnę i gry zespołowe na tym terenie.

       

       

       

       

       

       

     • Gratulacje

      29.11.2023

      Izabela Pietrkiewicz z klasy IV HTL odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Pani Wicekurator Oświaty w Bydgoszczy Marii Mazurkiewicz. Gratulacje!!!!

       

       

       

       

       

       

     • „Lekcja biblioteczna z bazą SIGŻ”

      29.11.2023

      Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprosił bibliotekę szkolną do udziału w pilotażowym projekcie „Lekcja biblioteczna z bazą SIGŻ”. W dniu 22. 11. 2023 r. Pani dr Jolanta Kurek i Ewa Mioduszewska przeprowadziły w klasie II technikum architektury krajobrazu i mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęcia. Lekcja miała celu skierowanie uwagi uczniów na potrzebę korzystania w procesie edukacyjnym z pomocy naukowej, jaką jest elektroniczna baza System Informacji o Gospodarce Żywnościowej – SIGŻ. Przybliżono uczniom odmienność funkcjonowania bibliotecznych źródeł informacji oraz wyjaśniono, skąd ta odmienność się bierze.

      Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach samodzielnie wykonując ćwiczenia z zakresu wyszukiwania informacji w bazach danych bibliotek naukowych i e-zasobach.

       

       

     • Konkurs

      23.11.2023

      Przypominamy, że trwa konkurs pt. „Zrównoważone rolnictwo” skierowany do uczniów wszystkich średnich szkół rolniczych w Polsce.

      Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu graficznego – logo, dotyczącego zrównoważonego rolnictwa. Projekt musi zawierać uzasadnienie.

      Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie https://www.ior.poznan.pl/plik,4409,regulamin.pdf

      Na prace czekamy do 5 stycznia 2024 r. (data doręczenia).

      Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, ponadto zwycięskie logo będzie wykorzystywane przez Instytut w celach promocyjnych oraz popularyzatorskich.

      Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

      Wręczenie nagród odbędzie się jak co roku podczas uroczystego otwarcia Konferencji Ochrony Roślin – 64. Sesji Naukowej IOR – PIB.

      Prosimy dyrektorów szkół oraz kadrę nauczycielską o zachęcenie uczniów do udziału w konkursie i merytoryczną pomoc w realizacji celów konkursowych.

      Powodzenia!

       

       

       

       

       

       

     • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

      23.11.2023

      20.11.2023r. wychowankowie z internatu ZS CKR w Nadrożu pod kierunkiem p. Sabiny Skrobuszewskiej, Mileny Sobocińskiej-Krupskiej i Aleksandry Obarowskiej aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Młodzież przypomniała nam historię powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreślili istotę działań, które każdy z nas jest zobowiązany prowadzić. Wychowankowie poznali wygląd flagi, która symbolizuje osoby z poszczególnymi niepełnosprawnościami. Prezenterzy uświadomili nam znaczenie kolorów. Następnie zaprezentowali przedstawienie, w którym zwrócili uwagę na obojętność i brak wrażliwości u młodych ludzi. W następnej części prezentacji, poznaliśmy sławnych ludzi, którzy mimo trudności życiowych odnieśli ogromny sukces w sferze zawodowej i społecznej. Spotkanie zostało podsumowane zasadami, zgodnie, z którymi należy postępować w kontakcie z ludźmi niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że prezentacja uświadomiła grupie ogromne znaczenie właściwych relacji w społeczeństwie niezależnie od naszych możliwości. "Najgorsza forma upośledzenia kiedy się serce w kamień zamienia".

       

       

       

       

       

     • Konkurs

      21.11.2023

      Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie

      matematyczno-plastycznym na temat: „Matematyczne (O)pole”

      W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

      Najlepsze pracę zostaną nagrodzone. Zwycięska praca będzie reprezentować Szkołę w kolejnym etapie konkursu. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na dodatkowe oceny z matematyki.

      Termin składania prac do 9.12.2023r. u p. Iwony Steckiewicz

       

       

       

       

       

     • Nowy parking

      21.11.2023

      Przy szkolnym internacie wykonano parking. Remont nawierzchni to koszt 90 tys zł. Ciekawe połączenie płyt ażurowych i kostki betonowej zawdzięczamy firmie Zakład Budowlany MELBUD z siedzibą w Bobrownikach.

       

       

       

       

       

     • Warsztaty wikliniarskie

      21.11.2023

      16.11.2023 w naszej szkole odbyły się warsztaty wikliniarskie organizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Grupa 30 uczniów wraz z opiekunami poznała tajniki tej jakże ciekawej umiejętności. W czasie warsztatów każdy uczestnik pod okiem Pani instruktor wykonał wiklinowy kwiat. Z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe warsztaty

       

       

       

       

       

     • Turniej poezji patriotycznej

      21.11.2023

      16.11.2023r. w RDK w Rypinie odbył się 32 Turniej Poezji Patriotycznej. Uczennice z ZS CKR w Nadrożu godnie reprezentowały naszą szkołę. Wykazały się ogromną wrażliwością na żywe słowo, odwagą oraz opanowaniem. Piękne interpretacje takich utworów jak: " Ojczyzna ma", " Moja piosnka", " Reduta Ordona", "Przedmowa", " "Walc", "Koniec i początek" zachwyciły również jury. Agata Małkińska zajęła 2 miejsce, natomiast Zuzanna Lichnerowicz zdobyła wyróżnienie. Ogromne gratulacje dla wszystkich dziewczyn i czekamy na kolejne, piękne poetyckie wystąpienia.

       

       

       

       

       

     • Benefis "Nic nie muszę! Wszystko mogę!"

      17.11.2023

      W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu miała miejsce niecodzienna piękna uroczystość. Świętowaliśmy jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej w naszej szkole i odejście na emeryturę nauczyciela matematyka p. Janusza Kornowskiego.

      Wielką radość zarówno naszemu Matematykowi, jak i całej społeczności szkolnej sprawili liczni goście w osobach rodziców, absolwentów, emerytowanych pracowników szkoły.

      Samorząd Szkolny pod opieką p. M. Drwenckiej, wspierany przez wspaniałą grupę absolwentów, przygotował bogaty program artystyczny. Benefisant zasiadł na specjalnie przygotowanym dla Niego fotelu i wziął aktywny udział w przebiegu uroczystości. Ze wzruszeniem wysłuchał przygotowanych wystąpień redakcji gazetki szkolnej CEKAERKI, Samorządu Szkolnego, absolwentów – pracowników ZS CKR i przybyłych gości, Rady Rodziców, byłego dyrektora p. Jerzego Misiaka i obecnego p. Radosława Wiśniewskiego.

      Przedefilował przed Nim oddział „uczniów – Kornowskich”, sobowtórów cytujących zabawne powiedzonka Matematyka. Odpowiedział na pytania dotyczące pracy w naszej szkole i życia prywatnego. Zachwycił się wykonaniem licznych utworów muzycznych. Otrzymał wiele ciepłych słów, gestów sympatii, kwiatów i upominków. Benefis był okazją do pięknych wspomnień i wzruszeń dla wszystkich obecnych. Wykonano dziesiątki pamiątkowych zdjęć.

      Chcielibyśmy Panu podziękować za 40 lat pracy w naszej szkole. Zawsze okazywał nam Pan wszystkim cierpliwość, wyrozumiałość. W pracy kierował się Pan mądrością i szacunkiem do uczniów. Oni odwzajemniali się tym samym. Podczas lekcji był Pan dla uczniów, nie zostawiał ich z niewiadomymi. Życzymy Panu spokoju i zasłużonego odpoczynku na emeryturze, spełnienia dotychczas niespełnionych marzeń.

      Bez Pana nasza szkoła to nie będzie już ta sama szkoła, dlatego prosimy tu bywać, odwiedzać nas, wracać. To jest już na zawsze Pana miejsce na Ziemi. Dziękujemy za to, że Pan był i będzie, dziękujemy za wszystko.

       

       

       

       

       

     • Szkoła do hymnu

      17.11.2023

      W dniu dzisiejszym nasza szkoła włączyła się do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie oraz nauczyciele wspólnie odśpiewali nasz Hymn narodowy.

      Po odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" Pan dyrektor Radosław Wiśniewski wręczył nagrody rzeczowe laureatom szkolnego konkursu "Niepodległa".

      Konkurs wygrała Patrycja Witkowska, II i III miejsce zajęli Oliwia Kostrzewska oraz Adam Kaślewicz. Serdecznie gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu.

       

       

       

       

       

       

     • Konkurs recytatorski

      09.11.2023

      30.11.2023 w ZSCKR odbył się wewnątrzszkolny etap konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej. Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Z grupy recytatorow p. Grażyna Angowska i p.Milena Sobocińska-Krupska wyłoniły 3 zwyciężczynie. Agata Małkinska, Zuzanna Gorzki oraz Zuzanna Lichnerowicz będą reprezentowały szkołę w 32 Turnieju Recytatorskim Poezji Patriotycznej organizowanym w RDK 16.11.2023r. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, wrażliwości i świadomości wygłaszania bardzo trudnej, patriotycznej poezji. Agacie, Zuzi i Zuzi zyczymy powodzenia na dalszym etapie.

       

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych