• Solidne podstawy dla przyszłych weterynarzy

           26.05.2022

           Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu to szkoła prowadzona  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowuje przyszłe kadry do pracy w zawodach rolniczych i szeroko rozumianych zawodach okołorolniczych. Aby młody człowiek, wkraczający w życie zawodowe był do niego jak najlepiej przygotowany potrzebuje nowych umiejętności, które nie zawsze w pełnym zakresie może zdobyć podczas lekcji. Dlatego szkoła organizuje bezpłatne kursy dotyczące różnych obszarów. Przyszli  technicy weterynarii  odbyli w  maju tygodniowy, bezpłatny kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej.

           Organizacja kursu miała na celu wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

           Uczniowie podczas kursu utrwalili wiedzę z zakresu anatomii układów rozrodczych bydła i świń oraz wykonywali ćwiczenia na wypreparowanych narządach. Zapoznawali się z technikami zabiegu sztucznego unasienniania na nowoczesnych fantomach krowy i lochy. Zaznajomili się również ze sprzętem inseminacyjnym oraz bhp podczas pracy ze zwierzętami i ciekłym azotem. Ponadto kurs obejmował m. in. zagadnienia takie jak: dokumentacja hodowlana i programy hodowlane, wypełnianie dokumentacji związanej z unasiennianiem, uwarunkowania prawne.

           Kurs dał uczniom przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu inseminacji zwierząt i zakończył się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

           Ukończenie kursu pozwala na pracę w placówkach i firmach związanych z rozrodem, we własnym gospodarstwie lub jako inseminator na własny rachunek.

           Posiadanie uprawnień inseminatora  w połączeniu z dyplomem technika weterynarii daje solidne podstawy w starcie w życiu zawodowym.

          • Konkurs odwołany

           12.05.2022

           Szanowni Państwo,

           z przykrością informujemy, iż z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać VII Przegląd Poezji i Prozy Jana Pawła II organizowany  w ZS CKR w Nadrożu 25.05. 2022.

           Planujemy przeprowadzenie konkursu w przyszłym roku szkolnym w innym, dogodnym terminie.

           Z wyrazami szacunku
           Organizatorzy 

            

          • Wyjazdy zawodoznawcze rozwijają umiejętności branżowe

           04.05.2022

           Wyjazdy zawodozawcze to jeden z najlepszych sposobów na poznanie swojego przyszłego miejsca pracy.  Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu regularnie korzystają z tej formy nauki. Klasa pierwsza technikum weterynarii odwiedziła gospodarstwo rolne „KozieŁawy” Państwa Emilii i Krzysztofa Witkowskich. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli kóz ras mlecznych oraz produkcji sera z mleka pochodzącego prosto z udoju. Podczas spotkania dokładnie omówiono przepisy i obowiązujące pozwolenia z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej konieczne do prowadzenia działalności związanej z produkcją serów kozich. Dla uczniów technikum weterynarii to ciekawe doświadczenie możliwości poznania różnorodnych form działalności rolniczej i szersze spojrzenie na własną przyszłość po zakończeniu edukacji w szkole

           Z myslą poszerzenia własnej wiedzy uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotronikii odwiedzili w ramach wyjazdu zawodoznawczego firmę „Czajkowski uprawa pasowa” w Sokołowie. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi technologiami uprawy gleby oraz poznała  produkcję agregatów od momentu projektu do etapu odbioru i wysyłki.

           Wizyta zawodozawcza daje możliwość praktycznego poznania zawodu. Uczniowie mają możliwość zadania pytania osobie, która wykonuje dany zawód – jest więc ekspertem. Młodzi ludzie uczniowie pozyskują również  informacje związane ze specyfiką zawodu.

          • Nowy kierunek kształcenia

           04.05.2022

           Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. W sposób szczególny jego wagę podkreślają wydarzenia za naszą wschodnią granicą, które odcisnęły swoje negatywne piętno na życiu ludności. Potrzebni są profesjonaliści,  którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom.  Po przejęciu Zespołu Szkół w Nadrożu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się nowe perspektywy kształcenia przyszłych przedsiębiorców rolnych. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się kształcenie w zawodzie technik rolnik.

           Podejmując naukę w tym technikum uczeń zdobędzie  wiedzę dotyczącą min. uprawy roślin i chowu zwierząt. Rozwijane będą również  kompetencje menadżerskie, ponieważ dzisiejsze gospodarstwo to firma, która wymaga sprawnego zarządzania.  Kierunek technik rolnik  jest atrakcyjny dla uczniów, którzy chcą profesjonalnie organizować i prowadzić gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent tego kierunku  może samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą przejmując gospodarstwo rolne. Zatrudnienie może znaleźć także  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz  w urzędach i instytucjach rolnych.

           Szkoła zapewnia bazę kształcenia praktycznego. Dysponuje 60 ha gospodarstwem  rolnym . W trakcie nauki realizowany jest kurs prawa jazdy kat. T. orasz B. Ukończenie technikum daje możliwość ubiegania się o środki z programu „Mody Rolnik”.

           Dla osób pełnoletnich pragnących związać swoją przyszłość z rolnictwem lub zakupić grunty rolne ciekawą perspektywą jest oferowany przez ZS CKR w Nadrożu, dwusemestralny kurs dający takie możliwości.

           Kwalifikacyjny kurs zawodowy – prowadzenie produkcji rolniczej uruchomiony zostanie od września 2022 roku. Będzie prowadzony w systemie zaocznym, a część zajęć teoretycznych droga on-line.

          • Otworzyliśmy nasze drzwi!

           19.04.2022

           We wtorek 12 kwietnia w ZS CKR w Nadrożu zorganizowano Dzień Otwarty. Szkołę odwiedzili ósmoklasiści  z powiatu rypińskiego, lipnowskiego i golubsko-dobrzyńskiego.

           Dzień Otwarty to wielkie wydarzenie w życiu szkoły.  To okazja do zaprezentowania oferty edukacyjnej, zajęć dodatkowych oraz pochwalenia się sukcesami szkoły. W tym roku szkołę odwiedziły grupy zorganizowane oraz rodzice z dziećmi.

           Na odwiedzjących szkołę czekały pracownie zawodowe: architektury krajobrazu, weterynarii, inżynierii środowiska i melioracji, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz rolnictwa. W pracowniach zawodowych promowano kierunki kształcenia oraz przybliżono perspektywy zatrudnienia.

           Inżynieria środowiska przygotowała min.:  modele budowli hydrotechnicznych, gry                            i zabawy związane z budownictwem, mapami pogody i zjawiskami atmosferycznymi. Na zewnątrz wykonywano pomiary terenowe.

           Wiosennie przywitano gości w pracowni architektury krajobrazu. Uczniowie stworzyli nastrojowy klimat aranżując w klasie ogród. Uroku dodały rabaty wykonane z bratków oraz wielkanocne kompozycje.  Każdy z uczniów miał możliwość przez chwilę poczuć się architektem i zaprojektować własny obiekt z przygotowanych wcześniej  modelami.

           W pracowni weterynaryjnej młodzież zapoznała się z narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy, modelami anatomicznymi zwierząt. Atrakcją było spotkanie ze  zwierzętami – psem bernardynem długowłosym o wdzięcznym imieniu Gift  oraz stałymi mieszkańcami pracowni papugami. Młodzież wykonywała badania lekarskie, mikroskopowe, kolczykowała oraz przeprowadzała badanie jakości mleka. Uczniowie wzięli  udział w krótkim szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy zwierzętom. Odwiedzjący zapoznali się z działaniem programu Corinth. Program wprowadził uczniów w wirtualny świat anatomii zwierząt. 

           Z kolei w szkolnych warsztatach oraz na terenie szkoły uczniowie mogli obejrzeć sprzęt i maszyny rolnicze. Szkoła gościła zaprzyjaźnione firmy takie jak:  Agro-Sieć Maszyny, autoryzowanego dealera Massey, Fergusona, Perkoz Brodnica i Sztan-Rol.

           Dla uczniów przygotowano szereg niespodzianek w klasach kształcenia ogólnego. W klasie polonistycznej  było spotkanie z mieszkańcami Soplicowa. Próbowano swoich sił w łamańcach językowych i przysłowiach. Spotkanie zakończyło się konkursem wiedzy z lektury  oraz pamiątkowym zdjęciem. Uczniowie mieli okazję zagrać w szachy i gry planszowe oraz odwiedzić pracownię matematyczno-przyrodniczą, językową i bibliotekę szkolną.

           Duże zainteresowanie wzbudził wśród odwiedzjących pokaz musztry w wykonaniu grupy mundurowej. W sali gimnastycznej przygotowano szereg konkurencji sportowych.

           Odwiedzjących zachwyciło położenie i otoczenie szkoły oraz panująca atmosfera. Pogoda sprzyjała spacerom w szkolnym parku oraz po terenie szkoły.

           W internacie  uczniów zapoznano z porządkiem dnia, pokojami oraz ofertą dodatkową.                          W czasie wolnym uczniowie mogą korzystać z bazy sportowej – boiska, siłowni, sali gimastycznej lub z kącika wypoczynkowego oglądając tv,  grając na konsoli lub w gry planszowe. Gości poczęstowano mufinkami, koreczkami  oraz zdrowymi batonami energetycznymi.

           Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zapewnia kandydatom przede wszystkim komfort nauki w stale doposażonych pracowniach. Jesteśmy otwarci na pomysły uczniów i rodziców. Stawiamy na bezpieczeństwo, integrację całej społeczności szkolnej  i rozwój ucznia. Nauka to nie tylko „sucha” teoria ale przede wszystkim kontakt z przyszłym pracodawcą, wyjazdy zawodoznawcze, lekcje w terenie oraz praktyki. Atutem szkoły jest rozwijająca się baza dydaktyczna. Zapewniamy zajęcia z udziałem wykfalifikowanej kadry oraz wykorzystujemy  nowoczesne technologie w procesie nauki.

           M. Bednarczuk, M. Sobocińska-Krupska

          • Pierwszy dzień wiosny

           23.03.2022

           W poniedziałek, 21 marca 2022 oficjalnie obchodziliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia wiele się działo: dzień bez plecaka, nowa "Rada Pedagogiczna", palenie Marzanny, a na koniec ognisko i pyszne kiełbaski.

       • Partnerzy

       • Biuletyn informacji publicznej
       • Godziny dzwonków

        Niedziela 29.05.2022
       • Kalendarz

         brak danych
       • Kontakt

        • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
        • sekretariat@zs4nadroz.pl
        • (54)270-31-12
        • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
      • Galeria zdjęć

        brak danych