• Dni Otwarte 2023

      20.04.2023

      Dnia 13.04. 2023 r . w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbył się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedziły grupy uczniów ze  szkół podstawowych, indywidualnie z rodzicami oraz lokalne władze. W tym dniu Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Annę Gembicką reprezentowała Marzena Łukowska.

      Wybór szkoły średniej to jedna z najpoważniejszych decyzji w życiu ucznia. Aby pomóc w tym trudnym wyborze ZS CKR tradycyjnie już organizuje Dzień Otwarty, podczas którego prezentuje ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny, dorobek szkoły oraz sukcesy uczniów. Ci, którzy odwiedzili w tym dniu ZS CKR  mogli poczuć wyjątkowy klimat miejsca i docenić zalety dynamicznie rozwijającej się szkoły.

      Goście zostali oprowadzeni po szkole i przyległym do niej terenie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się maszyny rolnicze, które są domeną technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W każdej z sal lekcyjnych, a także w terenie prezentowały się zawody: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie opowiadali o kształceniu zawodowym i przybliżali specyfikę zawodu. Ciekawie zaprezentowano kształcenie ogólne i językowe. Na uczniów czekały liczne konkursy i zabawy. Aktywnie prezentował się również samorząd szkolny i redaktorzy szkolnej gazetki „Cekaerka”.   Swoje umiejętności zaprezentowała grupa mundurowa pokazem musztry.

      Stałym punktem Dnia Otwartego była wizyta w kompleksie sala gimnastyczna – stołówka szkolna – internat. Uczniowie zwiedzili pokoje i  zapoznali się z harmonogramem dnia pobytu w internacie. Na koniec otrzymali słodki poczęstunek a w sali gimnastycznej uczniowie mieli możliwość obejrzeć pokazy sprawności fizycznej.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
    • (54)270-31-12
    • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych