• Technikum weterynarii na Politechnice Bydgoskiej

      19.06.2022

      Dla wielu młodych ludzi praca ze zwierzętami to pasja, którą chcieliby realizować również w pracy zawodowej. Przyszli technicy weterynarii odwiedzili  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na Politechnice Bydgoskiej. Młodzież wzięła udział w przygotowanych dla nich warsztatach. W pracowni  osteologii zapoznawali się ze szkieletami zwierząt oraz układali  swojego rodzaju „puzzle” stanowiące szkielet  psa i kota. Dużym przeżyciem była wizyta w prosektorium. Tutaj uczniowie w oparciu o preparaty przeanalizowali  układ mięśniowy psa. Kolejne warsztaty dotyczyły zwierząt egzotycznych i opieki nad nimi. Młodzież  miała możliwość bliższego poznania  węża-pytona tygrysiego. Nie zabrakło również ćwiczeń w laboratorium, gdzie uczniowie samodzielnie przeprowadzali izolację DNA z truskawek i winogron.

     • Uczniowie technikum inżynierii środowiska i melioracji podczas warsztatów na Politechnice Bydgoskiej

      13.06.2022

      Podczas wizyty na Politechnice Bydgoskiej uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska mieli okazję brać udział w różnorodnych warsztatach. Podzieleni na grupy zostali zapoznani z zasadą pracy kamery termowizyjnej. Wykonywali doświadczenia z jej udziałem np. zdjęcie odcisku dłoni na powierzchni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia w laboratorium chemicznym. Tam młodzież przeprowadzała reakcje analityczne i obserwowała wizualne efekty umożliwiające określenie składu jonowego badanych roztworów. Kolejnym zadaniem, które uczniowie mogli wykonać, było badanie wytrzymałościowe betonu. Dowiedzieli się również dlaczego tak ważna jest wytrzymałość materiałów, które wykorzystujemy do budowy. Ponadto mieli okazję zapoznać się z pojęciem wymiana ciepła. Przeprowadzali pomiary np. wilgotności powietrza. Następnie weryfikowali otrzymane wyniki i starali się samodzielnie je zinterpretować. Młodzież bardzo dobrze zaprezentowała się na zajęciach, które dotyczyły pomiarów wysokościowych. Dzięki zajęciom w szkole zasada działania niwelatora nie była im obca. Odbyła się również wycieczka po campusie uczelni i rozmowy ze studentami. Była również możliwość wysłuchania prelekcji na temat „Miasto gąbka – inteligentne łagodzenie klimatu” lub „ Czy OZE uratują świat?”

     • Uczniowie technikum architektury krajobrazu na Politechnice Bydgoskiej

      13.06.2022

      Choć dla wielu z uczniów wyjazd z początku wydawał się niezbyt ciekawy, okazał się  miłym zaskoczeniem i interesującą lekcją. Politechnika Bydgoska zorganizowała dla nas bogaty program edukacyjny. Na początku wszyscy zostaliśmy zaproszeni do budynku Audytorium Novum, gdzie serdecznie przywitała nas Pani Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Inż. Maria Wesołowska. Następnie wysłuchaliśmy interesującego  wykładu o zieleni na dachach  „ Dachy zielone – potencjał architektury krajobrazu na wysokości”. Po wykładzie nasz profil – architektura krajobrazu przemieściła się na ulicę Bernardyńską, na Wydział Rolnictwa I Biotechnologii w celu odbycia specjalistycznych warsztatów. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Grupa pierwsza wzięła udział w warsztatach „Wykorzystanie komputerowego wspomagania projektowania w architekturze krajobrazu”, gdzie zaprezentowano oprogramowanie do wykonywania projektów zagospodarowania terenu. Po czym uczniowie sami, na konkretnym projekcie osiedla mogli nanosić zmiany, według własnego uznania. W tym czasie grupa druga odbywała spacer w ramach warsztatów „Obserwacja i ocena obiektów architektury krajobrazu”. Zaprezentowano nam park miejski - Park Ludowy im. Wincentego Witosa, wraz z jego historią. Od 2017 roku park przechodzi rewitalizację. Odnowiono w nim alejki parkowe, dokonano konserwacji zieleni parkowej, umieszczono w nim urządzenia  retencyjne kanalizacji deszczowej oraz urządzono łąki kwiatowe. Mogliśmy podziwiać bogaty drzewostan, głównie rodzimych gatunków drzew: klony, lipy, graby i dęby. Do najciekawszych należą: grab pospolity odmiana stożkowata, katalpa zwyczajna, glediczja trójcierniowa. Wzdłuż alei posadzono m.in. klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, sosnę czarną, świerk kłujący, topolę włoską. W parku Ludowym im. Wincentego Witosa i jego najbliższym otoczeniu znajduje się łącznie pięć okazów pomników przyrody: 2 dęby szypułkowe, kasztanowiec biały, katalpa zwyczajna i magnolia pośrednia. Była to dla nas doskonała lekcja dendrologii. Miło spędzony czas zapadnie nam długo w pamięci i być może zachęci do podjęcia dalszej edukacji właśnie na Politechnice Bydgoskiej.

     • Przyszli technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas warsztatów na Politechnice Bydgoskiej

      13.06.2022

      Klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w ZSCKR w Nadrożu uczestniczyły w warsztatach i zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników i studentów Wydziału  Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii na Politechnice Bydgoskiej. Uczniowie uzupełnili i rozwinęli swoją wiedzę dotyczącą zagadnień rolnictwa 4.0 czyli wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnej agronomii. Podczas kolejnych warsztatów poznali budowę i zasadę działania bezzałogowych statków powietrznych. Duże  zainteresowanie wzbudziły drony. Młodzież mogła porównać drony komercyjne i amatorskie oraz dowiedzieć się jak mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Można było również spróbować swoich sił w roli operatora. Następne warsztaty dotyczyły fotowoltaiki,  różnych technologii PV oraz kompleksowego wykorzystania  źródeł energii odnawialnych i systemów magazynowania energii. Na koniec naszego pobytu w Politechnice Bydgoskiej zwiedziliśmy stanowiska dydaktyczno – naukowe dotyczące diagnostyki pojazdów. Wizyta i uczestnictwo  w warsztatach były pełne wrażeń, mogliśmy nie tylko zdobyć i poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności ale też poznać  specjalistów, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem prowadzili z nami zajęcia.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
    • (54)270-31-12
    • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych