• Solidne podstawy dla przyszłych weterynarzy

      26.05.2022

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu to szkoła prowadzona  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowuje przyszłe kadry do pracy w zawodach rolniczych i szeroko rozumianych zawodach okołorolniczych. Aby młody człowiek, wkraczający w życie zawodowe był do niego jak najlepiej przygotowany potrzebuje nowych umiejętności, które nie zawsze w pełnym zakresie może zdobyć podczas lekcji. Dlatego szkoła organizuje bezpłatne kursy dotyczące różnych obszarów. Przyszli  technicy weterynarii  odbyli w  maju tygodniowy, bezpłatny kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej.

      Organizacja kursu miała na celu wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

      Uczniowie podczas kursu utrwalili wiedzę z zakresu anatomii układów rozrodczych bydła i świń oraz wykonywali ćwiczenia na wypreparowanych narządach. Zapoznawali się z technikami zabiegu sztucznego unasienniania na nowoczesnych fantomach krowy i lochy. Zaznajomili się również ze sprzętem inseminacyjnym oraz bhp podczas pracy ze zwierzętami i ciekłym azotem. Ponadto kurs obejmował m. in. zagadnienia takie jak: dokumentacja hodowlana i programy hodowlane, wypełnianie dokumentacji związanej z unasiennianiem, uwarunkowania prawne.

      Kurs dał uczniom przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu inseminacji zwierząt i zakończył się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

      Ukończenie kursu pozwala na pracę w placówkach i firmach związanych z rozrodem, we własnym gospodarstwie lub jako inseminator na własny rachunek.

      Posiadanie uprawnień inseminatora  w połączeniu z dyplomem technika weterynarii daje solidne podstawy w starcie w życiu zawodowym.

     • Konkurs odwołany

      12.05.2022

      Szanowni Państwo,

      z przykrością informujemy, iż z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać VII Przegląd Poezji i Prozy Jana Pawła II organizowany  w ZS CKR w Nadrożu 25.05. 2022.

      Planujemy przeprowadzenie konkursu w przyszłym roku szkolnym w innym, dogodnym terminie.

      Z wyrazami szacunku
      Organizatorzy 

       

     • Wyjazdy zawodoznawcze rozwijają umiejętności branżowe

      04.05.2022

      Wyjazdy zawodozawcze to jeden z najlepszych sposobów na poznanie swojego przyszłego miejsca pracy.  Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu regularnie korzystają z tej formy nauki. Klasa pierwsza technikum weterynarii odwiedziła gospodarstwo rolne „KozieŁawy” Państwa Emilii i Krzysztofa Witkowskich. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli kóz ras mlecznych oraz produkcji sera z mleka pochodzącego prosto z udoju. Podczas spotkania dokładnie omówiono przepisy i obowiązujące pozwolenia z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej konieczne do prowadzenia działalności związanej z produkcją serów kozich. Dla uczniów technikum weterynarii to ciekawe doświadczenie możliwości poznania różnorodnych form działalności rolniczej i szersze spojrzenie na własną przyszłość po zakończeniu edukacji w szkole

      Z myslą poszerzenia własnej wiedzy uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotronikii odwiedzili w ramach wyjazdu zawodoznawczego firmę „Czajkowski uprawa pasowa” w Sokołowie. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi technologiami uprawy gleby oraz poznała  produkcję agregatów od momentu projektu do etapu odbioru i wysyłki.

      Wizyta zawodozawcza daje możliwość praktycznego poznania zawodu. Uczniowie mają możliwość zadania pytania osobie, która wykonuje dany zawód – jest więc ekspertem. Młodzi ludzie uczniowie pozyskują również  informacje związane ze specyfiką zawodu.

     • Nowy kierunek kształcenia

      04.05.2022

      Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. W sposób szczególny jego wagę podkreślają wydarzenia za naszą wschodnią granicą, które odcisnęły swoje negatywne piętno na życiu ludności. Potrzebni są profesjonaliści,  którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom.  Po przejęciu Zespołu Szkół w Nadrożu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się nowe perspektywy kształcenia przyszłych przedsiębiorców rolnych. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się kształcenie w zawodzie technik rolnik.

      Podejmując naukę w tym technikum uczeń zdobędzie  wiedzę dotyczącą min. uprawy roślin i chowu zwierząt. Rozwijane będą również  kompetencje menadżerskie, ponieważ dzisiejsze gospodarstwo to firma, która wymaga sprawnego zarządzania.  Kierunek technik rolnik  jest atrakcyjny dla uczniów, którzy chcą profesjonalnie organizować i prowadzić gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent tego kierunku  może samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą przejmując gospodarstwo rolne. Zatrudnienie może znaleźć także  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz  w urzędach i instytucjach rolnych.

      Szkoła zapewnia bazę kształcenia praktycznego. Dysponuje 60 ha gospodarstwem  rolnym . W trakcie nauki realizowany jest kurs prawa jazdy kat. T. orasz B. Ukończenie technikum daje możliwość ubiegania się o środki z programu „Mody Rolnik”.

      Dla osób pełnoletnich pragnących związać swoją przyszłość z rolnictwem lub zakupić grunty rolne ciekawą perspektywą jest oferowany przez ZS CKR w Nadrożu, dwusemestralny kurs dający takie możliwości.

      Kwalifikacyjny kurs zawodowy – prowadzenie produkcji rolniczej uruchomiony zostanie od września 2022 roku. Będzie prowadzony w systemie zaocznym, a część zajęć teoretycznych droga on-line.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
    • (54)270-31-12
    • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych