• Technikum weterynarii na Politechnice Bydgoskiej

           19.06.2022

           Dla wielu młodych ludzi praca ze zwierzętami to pasja, którą chcieliby realizować również w pracy zawodowej. Przyszli technicy weterynarii odwiedzili  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na Politechnice Bydgoskiej. Młodzież wzięła udział w przygotowanych dla nich warsztatach. W pracowni  osteologii zapoznawali się ze szkieletami zwierząt oraz układali  swojego rodzaju „puzzle” stanowiące szkielet  psa i kota. Dużym przeżyciem była wizyta w prosektorium. Tutaj uczniowie w oparciu o preparaty przeanalizowali  układ mięśniowy psa. Kolejne warsztaty dotyczyły zwierząt egzotycznych i opieki nad nimi. Młodzież  miała możliwość bliższego poznania  węża-pytona tygrysiego. Nie zabrakło również ćwiczeń w laboratorium, gdzie uczniowie samodzielnie przeprowadzali izolację DNA z truskawek i winogron.

          • Uczniowie technikum inżynierii środowiska i melioracji podczas warsztatów na Politechnice Bydgoskiej

           13.06.2022

           Podczas wizyty na Politechnice Bydgoskiej uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska mieli okazję brać udział w różnorodnych warsztatach. Podzieleni na grupy zostali zapoznani z zasadą pracy kamery termowizyjnej. Wykonywali doświadczenia z jej udziałem np. zdjęcie odcisku dłoni na powierzchni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia w laboratorium chemicznym. Tam młodzież przeprowadzała reakcje analityczne i obserwowała wizualne efekty umożliwiające określenie składu jonowego badanych roztworów. Kolejnym zadaniem, które uczniowie mogli wykonać, było badanie wytrzymałościowe betonu. Dowiedzieli się również dlaczego tak ważna jest wytrzymałość materiałów, które wykorzystujemy do budowy. Ponadto mieli okazję zapoznać się z pojęciem wymiana ciepła. Przeprowadzali pomiary np. wilgotności powietrza. Następnie weryfikowali otrzymane wyniki i starali się samodzielnie je zinterpretować. Młodzież bardzo dobrze zaprezentowała się na zajęciach, które dotyczyły pomiarów wysokościowych. Dzięki zajęciom w szkole zasada działania niwelatora nie była im obca. Odbyła się również wycieczka po campusie uczelni i rozmowy ze studentami. Była również możliwość wysłuchania prelekcji na temat „Miasto gąbka – inteligentne łagodzenie klimatu” lub „ Czy OZE uratują świat?”

          • Uczniowie technikum architektury krajobrazu na Politechnice Bydgoskiej

           13.06.2022

           Choć dla wielu z uczniów wyjazd z początku wydawał się niezbyt ciekawy, okazał się  miłym zaskoczeniem i interesującą lekcją. Politechnika Bydgoska zorganizowała dla nas bogaty program edukacyjny. Na początku wszyscy zostaliśmy zaproszeni do budynku Audytorium Novum, gdzie serdecznie przywitała nas Pani Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Inż. Maria Wesołowska. Następnie wysłuchaliśmy interesującego  wykładu o zieleni na dachach  „ Dachy zielone – potencjał architektury krajobrazu na wysokości”. Po wykładzie nasz profil – architektura krajobrazu przemieściła się na ulicę Bernardyńską, na Wydział Rolnictwa I Biotechnologii w celu odbycia specjalistycznych warsztatów. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Grupa pierwsza wzięła udział w warsztatach „Wykorzystanie komputerowego wspomagania projektowania w architekturze krajobrazu”, gdzie zaprezentowano oprogramowanie do wykonywania projektów zagospodarowania terenu. Po czym uczniowie sami, na konkretnym projekcie osiedla mogli nanosić zmiany, według własnego uznania. W tym czasie grupa druga odbywała spacer w ramach warsztatów „Obserwacja i ocena obiektów architektury krajobrazu”. Zaprezentowano nam park miejski - Park Ludowy im. Wincentego Witosa, wraz z jego historią. Od 2017 roku park przechodzi rewitalizację. Odnowiono w nim alejki parkowe, dokonano konserwacji zieleni parkowej, umieszczono w nim urządzenia  retencyjne kanalizacji deszczowej oraz urządzono łąki kwiatowe. Mogliśmy podziwiać bogaty drzewostan, głównie rodzimych gatunków drzew: klony, lipy, graby i dęby. Do najciekawszych należą: grab pospolity odmiana stożkowata, katalpa zwyczajna, glediczja trójcierniowa. Wzdłuż alei posadzono m.in. klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, sosnę czarną, świerk kłujący, topolę włoską. W parku Ludowym im. Wincentego Witosa i jego najbliższym otoczeniu znajduje się łącznie pięć okazów pomników przyrody: 2 dęby szypułkowe, kasztanowiec biały, katalpa zwyczajna i magnolia pośrednia. Była to dla nas doskonała lekcja dendrologii. Miło spędzony czas zapadnie nam długo w pamięci i być może zachęci do podjęcia dalszej edukacji właśnie na Politechnice Bydgoskiej.

          • Przyszli technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas warsztatów na Politechnice Bydgoskiej

           13.06.2022

           Klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w ZSCKR w Nadrożu uczestniczyły w warsztatach i zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników i studentów Wydziału  Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii na Politechnice Bydgoskiej. Uczniowie uzupełnili i rozwinęli swoją wiedzę dotyczącą zagadnień rolnictwa 4.0 czyli wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnej agronomii. Podczas kolejnych warsztatów poznali budowę i zasadę działania bezzałogowych statków powietrznych. Duże  zainteresowanie wzbudziły drony. Młodzież mogła porównać drony komercyjne i amatorskie oraz dowiedzieć się jak mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Można było również spróbować swoich sił w roli operatora. Następne warsztaty dotyczyły fotowoltaiki,  różnych technologii PV oraz kompleksowego wykorzystania  źródeł energii odnawialnych i systemów magazynowania energii. Na koniec naszego pobytu w Politechnice Bydgoskiej zwiedziliśmy stanowiska dydaktyczno – naukowe dotyczące diagnostyki pojazdów. Wizyta i uczestnictwo  w warsztatach były pełne wrażeń, mogliśmy nie tylko zdobyć i poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności ale też poznać  specjalistów, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem prowadzili z nami zajęcia.

          • Solidne podstawy dla przyszłych weterynarzy

           26.05.2022

           Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu to szkoła prowadzona  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowuje przyszłe kadry do pracy w zawodach rolniczych i szeroko rozumianych zawodach okołorolniczych. Aby młody człowiek, wkraczający w życie zawodowe był do niego jak najlepiej przygotowany potrzebuje nowych umiejętności, które nie zawsze w pełnym zakresie może zdobyć podczas lekcji. Dlatego szkoła organizuje bezpłatne kursy dotyczące różnych obszarów. Przyszli  technicy weterynarii  odbyli w  maju tygodniowy, bezpłatny kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej.

           Organizacja kursu miała na celu wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

           Uczniowie podczas kursu utrwalili wiedzę z zakresu anatomii układów rozrodczych bydła i świń oraz wykonywali ćwiczenia na wypreparowanych narządach. Zapoznawali się z technikami zabiegu sztucznego unasienniania na nowoczesnych fantomach krowy i lochy. Zaznajomili się również ze sprzętem inseminacyjnym oraz bhp podczas pracy ze zwierzętami i ciekłym azotem. Ponadto kurs obejmował m. in. zagadnienia takie jak: dokumentacja hodowlana i programy hodowlane, wypełnianie dokumentacji związanej z unasiennianiem, uwarunkowania prawne.

           Kurs dał uczniom przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu inseminacji zwierząt i zakończył się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

           Ukończenie kursu pozwala na pracę w placówkach i firmach związanych z rozrodem, we własnym gospodarstwie lub jako inseminator na własny rachunek.

           Posiadanie uprawnień inseminatora  w połączeniu z dyplomem technika weterynarii daje solidne podstawy w starcie w życiu zawodowym.

          • Konkurs odwołany

           12.05.2022

           Szanowni Państwo,

           z przykrością informujemy, iż z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać VII Przegląd Poezji i Prozy Jana Pawła II organizowany  w ZS CKR w Nadrożu 25.05. 2022.

           Planujemy przeprowadzenie konkursu w przyszłym roku szkolnym w innym, dogodnym terminie.

           Z wyrazami szacunku
           Organizatorzy 

            

          • Wyjazdy zawodoznawcze rozwijają umiejętności branżowe

           04.05.2022

           Wyjazdy zawodozawcze to jeden z najlepszych sposobów na poznanie swojego przyszłego miejsca pracy.  Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu regularnie korzystają z tej formy nauki. Klasa pierwsza technikum weterynarii odwiedziła gospodarstwo rolne „KozieŁawy” Państwa Emilii i Krzysztofa Witkowskich. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli kóz ras mlecznych oraz produkcji sera z mleka pochodzącego prosto z udoju. Podczas spotkania dokładnie omówiono przepisy i obowiązujące pozwolenia z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej konieczne do prowadzenia działalności związanej z produkcją serów kozich. Dla uczniów technikum weterynarii to ciekawe doświadczenie możliwości poznania różnorodnych form działalności rolniczej i szersze spojrzenie na własną przyszłość po zakończeniu edukacji w szkole

           Z myslą poszerzenia własnej wiedzy uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotronikii odwiedzili w ramach wyjazdu zawodoznawczego firmę „Czajkowski uprawa pasowa” w Sokołowie. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi technologiami uprawy gleby oraz poznała  produkcję agregatów od momentu projektu do etapu odbioru i wysyłki.

           Wizyta zawodozawcza daje możliwość praktycznego poznania zawodu. Uczniowie mają możliwość zadania pytania osobie, która wykonuje dany zawód – jest więc ekspertem. Młodzi ludzie uczniowie pozyskują również  informacje związane ze specyfiką zawodu.

          • Nowy kierunek kształcenia

           04.05.2022

           Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. W sposób szczególny jego wagę podkreślają wydarzenia za naszą wschodnią granicą, które odcisnęły swoje negatywne piętno na życiu ludności. Potrzebni są profesjonaliści,  którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom.  Po przejęciu Zespołu Szkół w Nadrożu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się nowe perspektywy kształcenia przyszłych przedsiębiorców rolnych. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się kształcenie w zawodzie technik rolnik.

           Podejmując naukę w tym technikum uczeń zdobędzie  wiedzę dotyczącą min. uprawy roślin i chowu zwierząt. Rozwijane będą również  kompetencje menadżerskie, ponieważ dzisiejsze gospodarstwo to firma, która wymaga sprawnego zarządzania.  Kierunek technik rolnik  jest atrakcyjny dla uczniów, którzy chcą profesjonalnie organizować i prowadzić gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent tego kierunku  może samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą przejmując gospodarstwo rolne. Zatrudnienie może znaleźć także  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz  w urzędach i instytucjach rolnych.

           Szkoła zapewnia bazę kształcenia praktycznego. Dysponuje 60 ha gospodarstwem  rolnym . W trakcie nauki realizowany jest kurs prawa jazdy kat. T. orasz B. Ukończenie technikum daje możliwość ubiegania się o środki z programu „Mody Rolnik”.

           Dla osób pełnoletnich pragnących związać swoją przyszłość z rolnictwem lub zakupić grunty rolne ciekawą perspektywą jest oferowany przez ZS CKR w Nadrożu, dwusemestralny kurs dający takie możliwości.

           Kwalifikacyjny kurs zawodowy – prowadzenie produkcji rolniczej uruchomiony zostanie od września 2022 roku. Będzie prowadzony w systemie zaocznym, a część zajęć teoretycznych droga on-line.

       • Partnerzy

       • Biuletyn informacji publicznej
       • Godziny dzwonków

        Czwartek 11.08.2022
       • Kontakt

        • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
        • sekretariat@zs4nadroz.pl
        • (54)270-31-12
        • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
      • Galeria zdjęć

        brak danych