• Grecja - Dzień 12

    • Dziś odbył się ostatni dwunasty dzień praktyk zawodowych w Grecji z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006''. Wszyscy uczestnicy mobilności po dwóch tygodniach praktyk zawodowych wzięli udział w uroczystym rozdaniu certyfikatów potwierdzających zaliczenie praktyk zawodowych za granicą. Były to wspaniałe praktyki, dające wiele do myślenia, a przede wszystkim nauczyły nas spokojnej i wytrwałej pracy oraz dobrze spędzonego czasu. Liczymy na więcej bardzo ciekawych i interesujących praktyk w przyszłości. Mamy taką nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły będą mogli również uczestniczyć w tak ciekawych i rozwijających kompetencje zawodowe projektach. Do miłego zobaczenia.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 11

    • Jedenasty dzień naszej mobilności zagranicznej minął nam w doskonałych nastrojach. Technicy inzynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' w tym czasie dobierali sprzęt i materiały do budowy skłądowisk oraz obiektów biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów i dokumentowali te prace. Rozpoznawali uszkodzenia obiektów przetwarzania odpadów i dobierali narzędzia i sprzęt do robót konserwacyjnych i remontowych. Druga grupa zawodowa uczniów zajmowała się dokonywaniem konserwacji układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Określali zasady i zakres okresowej konserwacji układów sterujących i wykonawczych sprzętu rolniczego zgodnie z dokumentacją oraz interpretowali zapisy instrukcji obsługi systemów elektronicznych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Po południu wszyscy zajęli się wykonywaniem graficznego projektu związanego z realizacją rezultatów i wykorzystaniem do tego celu programów komputerowych oraz odbyła się ewaluacja poszczególnych grup zawodowych z tego dnia.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 10

    • Dziesiąty dzień praktyk zawodowych z inzynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' odbywały się w warsztacie przy diagnozowaniu usterek i sposobów ich usuwania w działaniu układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz dokonywaniu kalkulacji kosztów planowanych napraw. Inżynieria środowiska i melioracji dokonywała klasyfikacji odpadów według określonych kryteriów i określali zasady zbierania i transportu odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Poznawali obiekty biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów oraz planowania prac w zakresie przygotowania budowy obiektów przetwarzania odpadów.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 9

    • Dziewiąty dzień praktyk zawodowych z inzynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' przebiegał przy wykonywaniu kalibracji układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz określaniem przyczyn nieprawidłowego działania systemów elektronicznych wspomagających automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Inżynieria środowiska i melioracji wykonywała pomiary sytuacyjno-wysokościowe i ustalała zakres przeglądów obiektów gospodarki wodno-ściekowej i rozpoznawała ich uszkodzenia. Dobierali czynności konserwacyjne dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej i prowadzili dokumentację wykonywanych robót.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 8

    • Drugi tydzień wyjazdu rozpoczęty. Ósmy dzień praktyk zawodowych z inzynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' odbywały się na poznawaniu procesów i zabiegów stosowanych do uzdatniania wody z ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz sposobów odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich. Młodzież poznała systemy zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich oraz interpretowała opisy techniczne, opracowania graficzne, zestawienia tabelaryczne stanowiące zawartość dokumentacji projektowej obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Jeśli chodzi o grupę mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, to przeprowadzali przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych. Wykonywali prace konserwacyjne maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz dobierali materiały eksploatacyjne i parametry pracy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 7

    • Słoneczny tydzień za nami, a głównym punktem programu dzisiejszego dnia był rejs na Skiathos, niewielką grecką wyspę, położoną w archipelagu Sporadów Północnych, w zachodniej części Morza Egejskiego. Słynie ona z wyspiarskiego klimatu i urokliwych widoków, ale przede wszystkim stała się popularna dzięki filmowi Mamma Mia z 2008 roku. Podczas rejsu załoga naszego statku zapoznała nas z podstawowymi krokami greckiego tańca ludowego pod nazwą zorba.

     Mieliśmy też okazję do uczestniczenia w jedynej w swoim rodzaju dyskotekowej imprezie. Kapitan z rodziną zaprosili nas na mostek, gdzie mogliśmy zrobić zdjęcie za sterem, ale także budować pozytywne relacje polsko-greckie. Nasza p. Pilot przygotowała nas do takich spotkań. Znamy już wiele greckich słów, piosenek i opowieści mitologicznych, dzięki czemu łatwo odnajdujemy się w kontaktach z Grekami i rozumiemy elementy bogactwa kulturowego Grecji. Nieoczekiwanym ale niezwykłym dla nas był moment, w którym nagle pojawiły się delfiny i towarzyszyły nam w podróży. Cieszymy się, że samodzielnie zwiedzając portowe miasteczko radziliśmy sobie komunikacyjnie - w końcu znamy większość zwrotów grzecznościowych i je stosujemy. Kolejnym punktem rejsu była plaża i możliwość spędzenia czasu na srebrno-złotym piasku. Nasza niedziela w Grecji była kolejnym wspaniale spędzonym dniem pełnym nowej wiedzy, umiejętności, inspiracji, fascynujących odkryć.

     Wyjazd obu grup możliwy jest dzięki realizacji projektów unijnych:

     "Rozwijamy kompetencje kluczowe z programem Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000138971" oraz "Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006".

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 6

    • Greckie słońce rozpieszcza nas już szósty dzień. Dzięki niemu niebo jest błękitne i czyste, mamy możliwość podziwiania krajobrazu na odległość wielu kilometrów. Dzisiaj mieliśmy okazję podziwiać najbardziej malownicze formacje skalne na świecie - Meteory. Ich grecka nazwa, metéoros, w wolnym tłumaczeniu oznacza "zawieszony w powietrzu" lub "środek nieba". Rzeczywiście tak się poczuliśmy, wspinając się serpentynami ku najwyższym skałom osiągającym ponad 500 metrów. Na trudno dostępnych skałach można było dostrzec liczne prawosławne klasztory. Udało nam się zwiedzić Klasztor Warłama, monastyr który stoi na drugiej co do wysokości skale Meteorów. Nasze zdjęcia nie oddają nawet w połowie ogromu, majestatu i piękna obiektu. Wzbogaciliśmy się nie tylko o doznania estetyczne, ale także zgłębiliśmy kolejne tajniki kultury i historii Grecji. Nasze niesamowite wrażenia potwierdzają bogactwo dziedzictwa kulturowego tego kraju. Greckie pouczenie na dziś - ikony, prawosławne obrazy sakralne pisze się nie maluje. 

     Wyjazd realizowany jest z projektu unijnego: "Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006"

      

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 5

    • Piąty już dzień praktyk zawodowych z inżynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' odbywały się u pracodawców greckich, gdzie młodzież planowała zagospodarowanie terenu budowy i robót związanych z wykonaniem obiektów przeciwpowodziowych. Dobierali odpowiednie przyrządy i sprzęt do wykonywania pomocniczych pomiarów sytuacyjnych-wysokościowych i oceniali jakość wykonania robót utrzymaniowych. Mechanizacja z kolei rozróżniała urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej oraz scharakteryzowała te przyrządy. Posługiwali się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi i tak oto minął piąty dzień praktyk zawodowych.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 4

    • Kolejny dzień praktyk zawodowych z inżynierii środowiska i melioracji oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' odbywały się u pracodawców greckich, gdzie dobieraliśmy aparaturę i przyrządy do pomiarów meteorologicznych związanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi. Opracowaliśmy i interpretowaliśmy wyniki tychże obserwacji i pomiarów. Planowaliśmy roboty związane z wykonywaniem umocnień, regulacją małych cieków wodnych oraz wykonywaniem małych budowli wodnych na ciekach oraz dobieraniem do nich narzędzi, sprzętu i materiałów. Ocenialiśmy stan zagrożenia powodziowego i przewidywane tego skutki. Mechanizacja natomiast dobierała metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin oraz charakterystyka ich wpływu na środowisko i zasady postępowania w przypadku ich rozlania lub rozsypania. Rozróżniali i wskazywali części maszyn, urządzeń oraz zespołów połączeń rozłącznych i nierozłącznych i określali ich zastosowanie w praktyce.

      

      

      

      

    • Grecja - dzień 3

    • Grupa zawodowców Grecji

     Na dzisiejszych zajęciach zawodowych z inzynierii środowiska i melioracji z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' określaliśmy wpływ regulacji cieków naturalnych na środowisko przyrodnicze. Przewidywanie zagrożeń dla środowiska naturalnego spowodowanych robotami melioracyjnymi i hydrotechnicznymi. Dobieraliśmy przyrządy i aparaturę do pomiarów stanów i przepływów wody w ciekach. Interpretowaliśmy wyniki pomiarów.

     Mechanizacja rolnictwa Na dzisiejszych zajęciach zawodowych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + ,,Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006'' określaliśmy czynniki klimatyczne i geograficzne siedliska. Identyfikowaliśmy czynniki wpływające na wartość użytkową gleby. Rozróżnialiśmy zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczególnych gatunków roślin. Podsumowanie dnia.

      

      

      

      

    • Grecja - Dzień 2

    • Nasi zawodowcy w Grecji.

     Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zapoznanie z miejscem pracy, pracownikami oraz systemem i przebiegiem praktyk. Podsumowanie dnia. Wszytko w ramach-

     Praktyki zawodowe = Zwiększone szanse w przyszłości 2023-1-PL01-KA122-VET-000135006

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych