• Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

    • Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: ROL.04
     Ukończenie kursu rolniczego oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. 
     W trakcie kursu zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat:

     • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
     • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych