• Samorząd Uczniowski

    •  

     WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2024!

     W dniu 5 lutego 2024 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego. Następnego dnia powołano nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok 2024.  

     Prezentuje się on następująco :
     Przewodniczący Szkoły : Maciej Bendykowski
     Zastępca przewodniczącego: Oliwia Kostrzewska
     Sekretarze: Anita Szafrańska, Sylwia Kuźnik
     Gazetkarze: Mateusz Gołębiewski, Paulina Skrobisz, Julia Bartnicka
     Członkowie: Kacper Gadomski, Zuzanna Lichnerowicz

     Nowej ekipie życzymy powodzenia w realizacji wszelkich przedsięwzięć szkolnych.

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     „Samorząd – to rzecz poważna, urząd – to nie zabawa”.

      

     Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu to zawsze najbardziej aktywna, pomysłowa grupa uczniów w naszej  szkole, dzięki której funkcjonowanie całej społeczności jest atrakcyjne, urozmaicone i ciekawe. Samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów wobec dyrektora, nauczycieli, rodziców. Poprzez swoje działanie wywiera pozytywny wpływ na życie całych klas, swoich kolegów i szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Praca w nim uczy działania dla dobra ogółu, wyzwala inicjatywę i pozwala rozwinąć skrzydła społecznikom i zdobyć doświadczenie w tym zakresie. Aktywna, pomysłowa i dobra praca w sferze rozrywkowej, charytatywnej, informacyjnej, reprezentacyjnej i społecznej to podstawa działalności zarządu SU.

     Na przestrzeni całego roku szkolnego przedstawiciele SU włączają się w uroczystości szkolne, akcje charytatywne, współpracują z innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie szkoły, organizują różnorodne wydarzenia  dla społeczności szkolnej.

     W tradycyjny harmonogram  na stałe wpisał się w naszej szkole Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, otrzęsiny, DEN, andrzejki, mikołajki, wigilia szkolna,  walentynki, dzień samorządności, pierwszy dzień wiosny, dzień dziecka, Święto Szkoły. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w akcjach szkolnych oraz pozaszkolnych. Działa na rzecz propagowania wiedzy wśród uczniów, rozwijania ich zainteresowań, umożliwia prezentacje uczniowskich umiejętności i pasji, współorganizuje życie kulturalne uczniów w szkole, zachęca uczniów do przejęcia inicjatywy i aktywnego działania na rzecz szkoły. Współpracuje także z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców oraz popiera akcje inicjowane przez inne organizacje działające w szkole. Wspiera działania wychowawcze szkoły poprzez działalność porządkową i informacyjną.

     Wiele powyższych działań podejmowanych jest od wielu lat w gazetce szkolnej CEKAERCE, gdzie promowane są ciekawe inicjatywy uczniowskie, prezentowane są i prowadzone  działania sprzyjające rozwojowi kultury, wiedzy. W gazetce informuje się  i zachęca do udziału w ciekawych wydarzeniach, konkursach, akcjach.

     W ostatnim czasie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego reaktywowano spółdzielnię uczniowską, umożliwiając wszystkim zaopatrzenie się na miejscu w przybory szkolne, artykuły spożywcze, zdrowe i pyszne kanapki, napoje.

     W dniu 3 marca 2022 roku odbyły się kolejne wybory do Samorządu Uczniowskiego, dzięki którym wyłoniono nowy dziesięcioosobowy zarząd. Przewodniczącą została Agata Małkińska z klasy trzeciej technikum inżynierii środowiska i melioracji. Życzymy satysfakcji i wiele radości z działań podejmowanych na rzecz ZS CKR.

       

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych