• ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU

     Historia oświaty rolniczej w Nadrożu sięga pierwszych lat powojennych i jest ściśle związana z dworem i posiadłością ziemską Pana Artura Barthla, wysiedlonego z Nadroża w 1945r.

     Na terenach wyzwolonych, w byłych dworach i pałacach ziemskich często powstawały szkoły. W ten sposób staraniem Wydziału Oświaty Rolniczej w Bydgoszczy, w porozumieniu   z Władzami powiatowymi w Rypinie, 01 września 1946 roku zostało w Nadrożu otwarte Gimnazjum Rolnicze, inaugurujące historię Zespołu Szkół Ogrodniczych, w murach którego funkcjonowały następujące typy szkół:

     1. Gimnazjum Rolnicze 1946-1948.

     2. Technikum Rachunkowości Rolnej- 1948-1952.

     3. Spółdzielnia Produkcyjna 1952-1957.

     4. 1957-1959 remont i adaptacja dworu na szkołę.

     5. Zasadnicza Szkoła Rolnicza 1959-1962

     6. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza od 1962r.

     7. W 1976r. powstał Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego wchodziły:

     • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
     • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa od 1978r.
     • Wieczorowe Technikum Rolnicze do 1982r.
       

     8. 4- letnie Technikum Ogrodnicze 19789-1982.

     9. 3-letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej 1982-1997.

     10. W 1990 roku otwarto 5-letnie Technikum Ogrodnicze.

     11. W 1995 roku otwarto 3-letnie Technikum Ogrodnicze dla dorosłych.

     12. W 1999 roku otwarto Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

     13. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – do 14.03.2002r.

     14. Liceum Ogólnokształcące – od 2002r., profile:

     • Sportowy,
     • Pedagogiczny,
     • Przyrodniczo- akademicki- umowa z UMK od 01.09.2009r.
     • Humanistyczno-artystyczny
       

     15. Liceum Profilowane- od 2002r.  do 2013r; profile:

     • Kształtowanie środowiska
     • Leśnictwo i technologia drewna
     • Usługowo- gospodarczy
     • Zarządzanie informacją
       

     17. Technikum Ogrodnicze- 4 letnie- od 2003r.

     18. Szkoła Policealna -od 2004r. do 2013r.

     19. Technikum Budowlane- 4 letnie- od 2007r.

     20. Technikum Architektury Krajobrazu -4- letnie- od 2008r.

     21. Technikum Pojazdów Samochodowych -4- letnie- od 2010r.

     22. Nowy internat – 01.09.2011r.

     23. Technikum Geodezyjne- 4 letnie – od 2013r.

      

     Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu położony jest na terenie wiejskim. Klimat szkoły tworzy zabytkowy gmach oraz przylegający do szkoły park.

     • 1 września 2022 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Radosław Wiśniewski.

     • 1 stycznia 2021 r.
      • Przejęcie szkoły do prowadzenia przez Minstra Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

     • 2017 r.
      • Wymiana dachu na wozowni, rozbiórka szklarni.

     • 1 września 2016 r.
      • Stanowisko dyrektora objęła Anna Banasiak.

     • 2015 r.
      • Termomodernizacja budynku  głównego szkoły oraz sali gimnastycznej. Wymiana instalacji CO w budynku szkoły, rozpoczęcie rewaloryzacji parku, podpisanie umowy o współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku – wydziały techniczne.

     • 2014 r.
      • Remont parkietu w sali gimnastycznej.

     • 2013 r.
      • Remont garaży i ich adaptacja na warsztat samochodowy.

     • 2012 r.
      • Budowa: nowej kotłowni przy sali gimnastycznej i internacie, instalacji baterii słonecznych na budynku sali gimnastycznej i internatu.

     • 2011 r.
      • Oddanie do użytku budynku nowego internatu. Uczniowie mają do dyspozycji: 13 pokoi,  Internet, gry PS 3. Placówka zapewnia wychowankom opiekę, realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołą i rodzicami wychowanków. Internat stwarza godne warunki do nauki i rozwijani zainteresowań. Organizuje szereg imprez okolicznościowych i konkursów. Młodzież chętnie korzysta z sali gimnastycznej, siłowni i sauny.

     • 2010 r.
      • Podpisanie umowy między Starostą Rypińskim Markiem Tyburskim, Dyrektorem ZS Nr 4 w Nadrożu Jerzym Misiakiem i prof. Stanisławem Chwirotem z UMK w Toruniu. Na mocy umowy została utworzona klasa przyrodnicza – akademicka.

     • 2006 r.
      • Budowa parkingu przy sali gimnastycznej.

     • 2005 r.
      • Wykonano kapitalny remont elewacji budynku szkolnego, wymieniono okna i drzwi, wykonano nową nawierzchnię dróg dojazdowych do szkoły.

     • 2004 r.
      • Wybudowano kompleks boisk trawiastych przy sali gimnastycznej.

     • 2002 r.
      • Oddanie do użytkowania sali gimnastycznej, sauny, siłowni, kuchni i stołówki. Wykonano kapitalny remont budynku po gospodarstwie przyszkolnym i zaadaptowano go na potrzeby dydaktyczne – sale lekcyjne, pracownie i szatnie dla uczniów.

     • 18 czerwca 1999 r.
      • Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia „ Ziemi Dobrzyńskiej”. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Soborski odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia. Sztandar poświęcił ks. Wacław Michalski.  Sztandar  został wręczony Dyrektorowi Jerzemu Misiakowi  przez Przewodniczącego Rady Rodziców Zbigniewa Mielczarka. Skład Pierwszego Pocztu Sztandarowego: Rafał Chrześcijański, Agnieszka Liszewska, Katarzyna Szymborska.

     • 1997 r.
      • Posadzenie sadu pomologicznego na powierzchni 3 ha : 27 odmian jabłoni, 4 odmiany brzoskwiń i moreli.

     • 1996 r.
      • Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej sauny i siłowni, stołówki oraz kuchni.

     • 1992 r.
      • Rozpoczęto przebudowę budynku szkoły i dobudowano dwa skrzydła (nowe klatki schodowe, sanitariaty, szatnia).

     • 1991 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Jerzy Misiak - do roku 2016.

     • 1981 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Ryszard Jankowski - do roku 1991.

     • 1979 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Kazimierz Żbikowski - do roku 1981.

     • 1977 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Arkadiusz Bojałkowski - do roku 1979.

     • 1971 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Tadeusz Jekiel - do roku 1977.

     • 1959 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Jerzy Dróżka - do roku 1971.

     • 1950 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Józef Krechowicz i następnie przekazał je Jerzemu Rożnowiczowi - do roku 1952.

     • 1948 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Andrzej Przywarski - do roku 1950.

     • 1947 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Pan Faliszewski - do roku 1948.

     • 1946 r.
      • Stanowisko dyrektora objął Narcyz Kozłowski - do roku 1947.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych